Kako se pravilno tumači uporedni horoskop

Na pitanje kako se tumači uporedni horoskop nekad nije lako odgovoriti. Naravno,  zavisi sa kim želite da proverite slaganje.

Ako vas zanima kako se slažete sa kolegom sa kojim ćete privremeno sarađivati, biće dovoljno da se izvrši poređenje međusobnih aspekata u vašim natalnim kartama. Za analizu slaganja sa članovima porodice i rođacima,  pored poređenja uporednih aspekata,  neophodno je uraditi i Dejvison (horoskop odnosa) ili kompozitni horoskop.

Ipak, najtraženiji je uporedni horoskop dve osobe u partnerskom odnosu, dakle uporedni ljubavni horoskop. U ovom slučaju ne počinje se od poređenja aspekata između dva natala, već od nečega šta se veoma često izostavlja u analizi, posebno ako naiđete na nekog neiskusnog ili nedovoljno obrazovanog astrologa, a to je:

Analiza natalnog horoskopa osobe A i natalnog horoskopa osobe B! I to je definitivno jedini ispravan način kako se pristupa analizi partnerskih horoskopa.

Kako se tačno vrši analiza uporednog horoskopa?

Šta se posmatra u analizi? Pa, odgovor je veoma logičan. Natalni horoskop, tačnije natalna karta, ima 12 kuća, od kojih svaka označava posebnu oblast života. Prva kuća i njen vladar označava nas, naš potencijal, karakter, motivaciju, a kuća koja je nasuprot prvoj kući je sedma i ona i njen vladar označavaju našu drugu polovinu.

Dakle, ukoliko se partner ne uklapa sa našom sedmom kućom ili njenim vladarem, ma koliko da imamo dobrih aspekata pri poređenju dva natala, ma koliko da je dobar Horoskop odnosa ili Kompozitni horoskop – to neće znači ništa.

Ništa bitno. Imate trigon Venere i Jupitera i konjunkciju Sunca i Meseca u uporednim aspektima, ali kako će se to ispoljiti uopšte ako nemate “kanal” preko koga će ta osoba ući u vaš život. Biće vam prijatno sa tom osobom ali da li ćete imati motiv da uđete sa njom u vezu?

Sumirano, ono što se razmatra pri tumačenju je:

  • uklapanje osobe B u natalnu kartu osobe A od sedme kuće koja bi označavala prvu derivatnu kuću partnera i obrnuto
  • slaganje temperamenata ovih osoba
  • vremenski okvir u kome se osobe upoznaju
  • pomenuti Dejvison i kompozitni horoskop
  • i tek na kraju balade – aspekti, o kojima je napisano tone materijala i koji se često posmatraju kao jedini faktor.

Osnovna namena ovog sajta nije komercijalna. Kroz naše tekstove ćete dobiti neka osnovna (ili proširiti postojeća) znanja o tumačenju natalnih i uporednih horoskopa, tako da ćete moći sami da protumačite uporedni horoskop. U ovom trenutku, manji broj astrologa može vam uraditi kvalitetan uporedni horoskop, a pitanje je koliko vam je isti uopšte potreban, jer se njegova izrada ne preporučuje u svim situacijama.

Krajnji cilj i “misija” ovog sajta i nije samo da vas osposobi da tumačite uporedne horoskope, već da shvatite da je jedini način da pomoću astrologije upoznate vašeg partnera i vašu vezu zapravo rad na sebi, vaš sopstveni napredak i razvijanje najbolje moguće verzije vašeg natala. Ali, naravno, ukoliko vas ne zanimaju te teme, sajt možete koristiti i samo kao vodič o uporednoj astrologiji, od njenih osnovnih principa do primera tumačenja.