Kako se pravilno tumači uporedni horoskop

Na pitanje kako se tumači uporedni horoskop nekad nije lako odgovoriti. Naravno,  zavisi sa kim želite da proverite slaganje. Ako vas zanima kako se slažete sa kolegom sa kojim ćete privremeno sarađivati, biće dovoljno da se izvrši poređenje međusobnih aspekata u vašim natalnim kartama. Za analizu slaganja sa članovima porodice i rođacima,  pored poređenja uporednih […]

Pročitaj Više