Uporedni aspekti malefika – Marsa i Saturna

uporedni aspekti saturna

Poželjno je da uticaj malefika u uporednim aspektima bude što manje prisutan, jer njihovom aktivacijom kroz direkcije opstanak veze može biti doveden u pitanje.
Ako npr. postoji konjunkcija Saturna jedne osobe i Marsa druge osobe u Raku, gde obe planete imaju lošije dostojanstvo, svako aktiviranje te tačke pomoću prediktivnih tehnika može delovati veoma destruktivno na vezu, pogotovo ukoliko osobe natalno nemaju nikakvu vezu Marsa i Saturna sa sedmom kućom. To bi značilo da osobe koje već natalno imaju vladara VII kuće u konjunkciji sa Marsom i Saturnom, na Descedentu ili ako Mars ili Saturn aspektuju vladara VII i I kuće istovremeno, mnogo bolje podnose uporedne aspekte ovih planeta. Oni natalno nemaju predispoziciju sa lake i jednostavne odnose i moraju da prođu kroz teškoće, a to će lakše ostvariti sa osobama sa kojima imaju uporedne aspekte malefika.

Uporedni aspekti Marsa

 

Mars jedne osobe u aspektu sa Suncem druge osobe je poželjan u poslovnim odnosima. Osobe će sa lakoćom sarađivati, ostvarivati zacrtano i težiti uspehu, čak u i kvadratu. Opozicija već nije tako dobra i saradnja je moguća samo u kraćim vremenskim intervalima, dok osobe na duže staze ne mogu da ostvare kvalitetan odnos.

Mars/Mesec je veoma važan aspekt u emotivnim vezama. Osoba čiji Mars „napada“ Mesec druge osobe – konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom, po pravilu, pa koliko da je inače taktična, može povrediti, rečima ili postupcima, osobu čiji je Mesec. Takođe ovo je znak velike seksualne privlačnosti.

Mars i Merkur u aspektima odnose se na kvalitet komunikacije, i takođe su poželjni i poslovnim odnosima. U dobrim aspektima omogućavaju brzo delovanje, rešavanje problema u hodu, kvalitetnu ali žustru komunikaciju, a u lošim neslaganje, pri čemu osoba čiji je Mars ima tendenciju da napada i naređuje osobi čiji je Merkur.

Mars i Jupiter u bilo kom aspektu neće naneti mnogo štete. Takođe su dobri za poslovnu saradnju, za sve zvanične poslove, pri čemu je bolje da je Jupiter osobe koja je na višem položaju u aspektu sa Marsom osobe koja izvršava naređenja.

Mars i Saturn nisu nimalo poželjni u uporednim aspektima, čak ni u dobrim aspektima. Najbolji slučaj je kada su ove planete u Jarcu, gde su i Mars i Saturn kvalitetni, odnosno u dobrom dostojanstvu. Ipak, mora se primetiti da su jako česti u bračnim vezama, jer imaju tendenciju da osobama otežavaju rastanak i vezuju ih da ostanu zajedno.

Uporedni aspekti Saturna

 

Saturn jedne osobe u aspektu sa Suncem druge je uvek nezgodan za osobu čije je Sunce. Ona može izgubiti samopouzdanje u kontatku sa osobom čiji je Saturn, koja obično deluje nezainteresovano i hladno, a često ima i previsoke zahteve. Bolje je da je starija osoba prestavljena Saturnom, jer onda može biti prirodni autoritet.

Saturn/ Mesec je definitivno najteži aspekt kada su u pitanju emotivni odnosi. Osoba čiji je Saturn ima tendenciju da napusti osobu čiji je Mesec. Čak ni sekstil i trigon ne garantuju uvek trajnost, kako se pogrešno misli kada su dobri aspekti Saturna u pitanju.

Saturn/Merkur kontakte treba izbegavati u poslovnim odnosima, jer će osoba čiji je Merkur u lošim aspektima gubiti strpljenje za saradnju sa osobom čiji je Saturn. Isto važi i u emotivnim odnosima, dolaziće do blokada u komunikaciji, koje nekada mogu ugroziti samu vezu, pa je bolje da ovog aspekta nema. U dobrim aspektima ne nanose štetu, ali benefiti koje donosi nisu veliki.

Saturn/Jupiter su uglavnom generacijski aspekti, i nemaju mnogo značaja za pojedinačne uporedne horoskope.

 

Comments are closed.