Kada Mars aktivira uglove u Dejvisonu: potencijal za raskid

U ovom primeru obradićemo početak i kraj veze kroz aspekte u Dejvisonu.

Najpre, ovako izgleda Dejvison horoskop sa tranzitima na dan početka veze.

dejvison horoskop primer

dejvison sa tranzitima

 

Ako se gledaju  samo egzaktni tranziti, može se primetiti tranzitni Mars koji je došao na natalnu Veneru. Ovaj tranzit postaje još važniji kada se pogleda i progresija:

dejvison progresija

progresirani dejvison sa tranzitima

 

Aspekt tranzitnog Marsa na Veneru Dejvisona utoliko je značajniji jer postoji i aspekt tranzitne Venere na progresivni Mars, kao i sekundarna direkcija Sunca na Veneru Dejvisona. Veoma snažan pokazatelj da će osobe ući u vezu. Takođe, progresivni Mesec trigonom aktivira Saturn, kao vladara VII kuće Dejvisona.

Tranzitni Saturn je u kvadratu sa progresivnim Mesecom pa se može pretpostaviti da postoji i neki problem ili emotivna distanca među partnerima, ipak nedovoljna da ih u startu razdvoji. Da li pored ovog postoji još neki potencijalno rušilački aspekt?

Ako se pažljivije osmotri progresivni Mars se nalazi na samo stepen od Ascedenta i Sunca Dejvisona.

 

progresivni dejvison

dejvison i progresirani dejvison

 

Mars koji izlazi na ugao uvek će predstavljati snažan znak za probleme u vezi. Kako simbolizuje svađe, rastanke i agresivno ponašanje, jasno je da im predstoje veliki izazovi. Tako ćemo već na početku veze na osnovu Marsa koji se približava Ascedentu moći da pretpostavimo da ona naće dugo trajati, u ovom slučaju i pored  Sunca u Lavu na Ascedentu Dejvisona, koje na ascedentu Dejvisona uglavnom simbolizuje uspeh. Mada, Sunce bi takođe ovde moglo imati nezgodan uticaj: ako se kroz Sunce posmatra stariji partner može se reći da je on veoma sujetan i okrenut sebi. Drugi partner je takođe predstavljen planetom u jakom dostojanstvu – Saturnom u Vagi. Dakle, vidimo dve osobe nespremne na zajedništvo posebno zbog toga što su njihove recepcije loše (Saturn prima Sunce u znak svog izgona a Sunce prima Saturn u znak svoga pada). Tako da je važno istaći (mada to nije tema ovog testa koji prikazuje samo jedan kratak isečak celokupne slike) da pri analizi moramo gledati i sam potencijal Dejvisona, kao i natale i prediktivne cikluse natala kod oba partnera.

Sa dolaskom Marsa na ezgaktan stepen Ascedenta i Sunca raskol u vezi je i nastao, i naredne dve godine (sve dok se Mars zadržao na tom stepenu) nisu bile nimalo harmonične za par.

Dakle, ukoliko vidimo svežu vezu sa skorašnjim izlaskom malefika na ugao Dejvisona možemo biti sigurni da će imati izazove da zadrže vezu.

Kako bliže odrediti datume konačnog raskida?

 

Jednostavno pogledati da li postoji neki tranzit koji aktivira to osetljivo mesto – u ovom slučaju 14. stepen Lava. Ili, za ubedljiviji zaključak  obratiti pažnju na njihove natale. Konačan raskid se desio kada je Saturn u tranzitu (retrogradno krenuo tačno sa mesta egzaktnog kvadrata što pojačava njegovo delovanje) pravio egzaktan kvadrat na natalnog vladara sedme kuće  jednog od partnera, što se desilo nešto pre ezgaktnog kvadrata tranzitnog Saturna sa ovim kritičnim stepenom na kome se nalazio progresivni Mars. Da natalni potencijal nije bio tako upečatljiv, moguće da bi tranzitni Saturn na 14. Lava doneo raskid, pogotovo jer Dejvison već ima kvadrat između Marsa i Saturna. U suštini, radi se o periodu od mesec- dva pa taj period možemo okarakterisati kao kritičan.

Veoma je važno konsultovati natale sa njihovim prediktivnim ciklusima jer bez njih slika neće biti potpuna, ali Dejvison sa svojim prediktivnim ciklusima može ukazati na vremenski upečatljive odrednice, kao i na tip problema koji bi se mogao pojaviti u vezi dvoje ljudi.

 

Comments are closed.