Predikcije za ljubav i brak

direkcije za ljubav i brak

Tri osnovna pravila uporedne astrologije mogla bi se predstaviti ovako:

  • Uvek imati u vidu pojedinačne natale.
  • Držati se jednostavnosti u procenjivanju.
  • Obratiti pažnju na vremenski okvir u kome osobe počinju i nastavljaju vezu.

Osim stanja sedme kuće i opšteg natalnog potencijala za ljubavne i bračne veze, veoma je važno da osobe istovremeno dožive potrebu da uđu u vezu. To je osnovni razlog zašto je polazna tačka analiza dva pojedinačna natala. Dakle, ako jedna osoba ima potencijal da određene godine uđe u vezu, a kod druge osobe postoje pokazatelji koji donose prekide postojećih veza, onda je jednostavno zaključiti da od veze najverovatnije neće biti ništa. Sa druge strane, ne mora uvek doći do istovremenog aktiviranja, jer se može desiti da na početku jedna osoba bude zainteresovanija za vezu, a druga se kroz neko vreme zaljubi. Jedna veoma bitna stvar je da je kod različitih osoba različito prikazano vreme ulaska u vezu i vreme ulaska u brak, po sledećim principima(dešava se jedan od ova tri slučaja):

  • Prvi talas koji direkcije za ljubav ističu donosi ulazak u vezu, sledeći talas predikcija značajnih za ljubav i sedmu kuću donosi brak.
  • Direkcije za ljubav se aktiviraju pri ulasku u vezu, a pri ulasku u brak nema značajnih direkcija.
  • Direkcije za ljubav se ne aktiviraju pri ulasku u vezu, ali se aktiviraju pri ulasku u brak.

Ne postoji način da utvrdimo precizno koji će princip biti aktiviran kod svake pojedinačne osobe. Ipak, pažljivom analizom natala, neće nam promaći da li postoji potencijal da se veza razvije.

Direkcije za ljubav i brak:

 

Sunce/Venera kombinacija, bilo u primarnim direkcijama, direkcijama solarnog luka, sekundarnim progresijama, a sama ova kombinacija u solaru takođe može biti upečatljiva, kao i ulazak Sunca, Asc, i Mc- a u termine Venere. (Termini se koriste u tradicionalnoj astrologiji i predstavljaju jedno od osnovnih dostojanstava.
 npr. ako gledamo Bika, 0-8 su stepeni u terminu Venere i kada Sunce ili Asc dođe progresijom na ove stepene može (naravno ako i ostali faktori to podržavaju) doći do braka.

Izlazak Sunca, Meseca, Fortune ili Venere na neki od uglova horoskopa (Asc,Dc, Ic, Mc), po bilo kojoj prediktivnoj tehnici

Aspekt Sunca i Meseca u primarnim, direkcijama solarnog luka i sekundarnim progresijama – konjunkcija, trigon i kvadrat posebno

Mesec/Venera aspekt u svim prediktivnim tehnikama

Venera/Jupiter u svim prediktivnim tehnikama

Aplikacioni aspekt između vladara I kuće ili Asc i vladara VII, u primarnim direkcijama, solarnom luku, sekundarnim progresijama

Arapske tačke braka aktivirane direktivnim i sekundarnim Mesecom, Suncem, Venerom, Fortunom ili vladarem VII (samo u konjunkciji)

Konjunkcija vladara I i VII u primarnim direkcijama, progresivno/natalnim i progresivno/progresivnim aspektima

Ulazak Mc-a u termin Venere ili Jupitera

U solaru ponovljena situacija iz natala – Venera u istom znaku kao u natalu

Sedma kuća u solarnom horoskopu dolazi u natalnu prvu ili petu kuću

Godišnja profekcija u sedmoj kući ili u znaku u kome se nalazi vladar VII ili Venera

Tranziti Jupitera i Saturna preko uglova horoskopa, ili u konjunkciji, trigonu ili kvadratu sa vladarem I, VII ili Venerom, ali ne kao pojedinačni faktor, ako ne postoji još neki pokazatelj od naznačenih.

 

Comments are closed.